នាយក​មូលនិធិ​ជនពិការ​៖ ឧបករណ៍​គណនា​ថ្លៃដើម សេវា​ស្តារ​លទ្ធភាព​ពលកម្ម​ជា​ឧបករណ៍​សំខាន់​

ដោយ​: មេសា / ភ្នំពេញ​: លោក ស៊ឹម សុធន នាយក​មូលនិធិ​ជនពិការ បានលើកឡើង​អំពី​សារសំខាន់ នៃ ឧបករណ៍​គណនា​ថ្លៃដើម នៃ​សេវា​ស្តារ​លទ្ធភាព​ពលកម្ម​កាយសម្បទា ថា “​ឧបករណ៍​គណនា​ថ្លៃដើម​សម្រាប់​សេវា​ស្តារ​លទ្ធភាព​ពលកម្ម ជា​ឧបករណ៍​សំខាន់​មួយ ព្រោះ​បច្ចុប្បន្ន​ប្រទេស​កម្ពុជា​កំពុងមាន​ការរីកចំរើន​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច ដូចនេះ​ការផ្តល់សេវា​លទ្ធភាព​ពលកម្ម​នឹងត្រូវ​មានការ​បង់ថ្លៃ ដើម្បី ទ្រទ្រង់​ដំណើរការ​សកម្មភាពរ​បស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ស្តារ​លទ្ធភាព​ពលកម្ម​កាយសម្បទា ចំពោះ​ជនពិការ​ដែលមាន​លទ្ធភាព និង ជីវភាព​សមរម្យ​។ ចំពោះ​ជនពិការ​ក្រីក្រ ដែលមាន​ប័ណ្ណ​សមធម៌ ឬ​ឯកសារ​បញ្ជាក់​ភាពក្រីក្រ នឹង​ទទួលបាន​សេវា​ស្តារ​លទ្ធភាព​ពលកម្ម​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ​“​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular