មេដឹកនាំ​ឥណ្ឌូនេស៊ី​និង​ម៉ាឡេស៊ី កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​០៥​កុម្ភៈ​បាន​សម្តែង​ការព្រួយបារម្ភ​អំពី​រដ្ឋប្រហារ​យោធា​នៅ​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​និង​បាន​ប្រាប់​ទៅ​រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​របស់​​គេ​អោយ​នាំ​បញ្ហា​នេះ​ទៅ​កាន់​ប្រធាន​អាស៊ាន សំរាប់​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពិសេស​មួយ​របស់​រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​របស់​ប្លុក​នេះ​ដើម្បី​ពិភាក្សា​សភាពការណ៍​នេះ​អោយ​ស៊ី​ជំរៅ​។​

មេដឹកនាំ​ឥណ្ឌូនេស៊ី​និង​ម៉ាឡេស៊ី កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​០៥​កុម្ភៈ​បាន​សម្តែង​ការព្រួយបារម្ភ​អំពី​រដ្ឋប្រហារ​យោធា​នៅ​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​និង​បាន​ប្រាប់​ទៅ​រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​របស់​​គេ​អោយ​នាំ​បញ្ហា​នេះ​ទៅ​កាន់​ប្រធាន​អាស៊ាន សំរាប់​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពិសេស​មួយ​របស់​រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​របស់​ប្លុក​នេះ​ដើម្បី​ពិភាក្សា​សភាពការណ៍​នេះ​អោយ​ស៊ី​ជំរៅ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular