ប្រធានាធិបតី​អាម៉េរិក​លោកចូ បៃ​ដិន បានបញ្ជាក់​ថា លោក​នឹង​ប្រឈម​តតាំង​នឹង​អ្វី​ដែល​លោក​ហៅថា ការរំលោភ​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ចិន និង​អាកប្បកិរិយា​គឃ្លើន តាម​​រយៈ​ស្ថាបនា​ឡើងវិញ​សម្ពន្ធភាព​មួយ​ដែល​លោក​និយាយថា​អ្នក​កាន់​តំណែង​មុន​របស់​លោក​បាន​បំផ្លាញ តែ​ប្រធានាធិបតី​ថ្មី​រូបនេះ​អោយ​សញ្ញា​អំពី​ការត្រៀម​ធ្វើ​កិច្ចសហការ​ជាមួយ​រដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​ប៉េកាំង​​លើ​វិស័យ​ជាច្រើន​ផងដែរ​។​

ប្រធានាធិបតី​អាម៉េរិក​លោកចូ បៃ​ដិន បានបញ្ជាក់​ថា លោក​នឹង​ប្រឈម​តតាំង​នឹង​អ្វី​ដែល​លោក​ហៅថា ការរំលោភ​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ចិន និង​អាកប្បកិរិយា​គឃ្លើន តាម​​រយៈ​ស្ថាបនា​ឡើងវិញ​សម្ពន្ធភាព​មួយ​ដែល​លោក​និយាយថា​អ្នក​កាន់​តំណែង​មុន​របស់​លោក​បាន​បំផ្លាញ តែ​ប្រធានាធិបតី​ថ្មី​រូបនេះ​អោយ​សញ្ញា​អំពី​ការត្រៀម​ធ្វើ​កិច្ចសហការ​ជាមួយ​រដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​ប៉េកាំង​​លើ​វិស័យ​ជាច្រើន​ផងដែរ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular