​រោគសញ្ញា​នៃ​ជំងឺគ្រុនចាញ់​សម្រាប់​លោកអ្នក​ពិចារណា

​ដោយៈ health.com.kh ជំងឺគ្រុនចាញ់ ជាទូទៅ យើង អាច សម្គាល់ បាន តាមរយៈ ការ លាប់ ជំងឺ ឡើងវិញ ជាមួយ រោគសញ្ញា ដូចជា ៖

ការញាក់ ពី កម្រិត មធ្យម ទៅ ធ្ងន់ធ្ងរ
ក្តៅខ្លួន ខ្លាំង
បែកញើស ពេញ ខ្លួន ព្រមទាំង ត្រជាក់ ។

សញ្ញា ផ្សេងៗ ទៀត ប្រហែលជា មាន ដូចជា ៖

ឈឺក្បាល
ក្អួត
ចង្អោ រ
រាគ ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular