រដ្ឋាភិបាល​ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​បាន​រាយការណ៍​អំពី​ការរកឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន ៥៨៦​នាក់​ទៀត ដោយ​ក្នុងនេះ​៥៧៣​នាក់​ឆ្លង​ក្នុងស្រុក និង​១៣​នាក់​ជា​ករណី​​នាំចូល​មកពី​ក្រៅ​ប្រទេស​។​

រដ្ឋាភិបាល​ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​បាន​រាយការណ៍​អំពី​ការរកឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន ៥៨៦​នាក់​ទៀត ដោយ​ក្នុងនេះ​៥៧៣​នាក់​ឆ្លង​ក្នុងស្រុក និង​១៣​នាក់​ជា​ករណី​​នាំចូល​មកពី​ក្រៅ​ប្រទេស​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular