ក្រុមហ៊ុន​ទូរគមនាគមន៍​ន័រ​វែ​ស Telenor​បាន​និយាយថា​មេដឹកនាំ​យោធា​ថ្មី​របស់​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​បាន​បញ្ជា​ឱ្យ​ប្រតិបត្តិ​ករ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​និង​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​អ៊ី​ន​​ធឺ​ណេត​ទាំងអស់បិ​ទការ​ចូល​ប្រើប្រាស់ Twitter និង Instagram នៅក្នុង​ប្រទេស​រហូត​ដល់​មាន​ការជូន​ដំណឹង​បន្ថែម​។​

ក្រុមហ៊ុន​ទូរគមនាគមន៍​ន័រ​វែ​ស Telenor​បាន​និយាយថា​មេដឹកនាំ​យោធា​ថ្មី​របស់​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​បាន​បញ្ជា​ឱ្យ​ប្រតិបត្តិ​ករ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​និង​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​អ៊ី​ន​​ធឺ​ណេត​ទាំងអស់បិ​ទការ​ចូល​ប្រើប្រាស់ Twitter និង Instagram នៅក្នុង​ប្រទេស​រហូត​ដល់​មាន​ការជូន​ដំណឹង​បន្ថែម​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular