លី​ក​អឺរ៉ុប​ចុង​សប្តាហ៍ ៖ Man U ស្វាគមន៍ Everton ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ ខណៈ Man City ទៅ​ផ្ទះ​របស់ Liverpool ថ្ងៃអាទិត្យ​ស្អែក​