ក្រុមមន្ត្រី​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ថា ករណី​កូវី​ដ​១៩​របស់​អាម៉េរិក​បាន​ធ្លាក់ចុះ ៦១ ភាគរយ​ធៀប​ទៅ​នឹង​កម្រិត​ខ្ពស់​បំផុត​កាលពី​ថ្ងៃទី ៨ ខែ​មករា​ខណៈ​ពួកគេ​បាន​​ប្រកាសថា កងទ័ព​កំពុង​ត្រូវបាន​ដាក់​ពង្រាយ​ដើម្បី​គាំទ្រ​យុទ្ធនាការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ជាតិ​។​

ក្រុមមន្ត្រី​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ថា ករណី​កូវី​ដ​១៩​របស់​អាម៉េរិក​បាន​ធ្លាក់ចុះ ៦១ ភាគរយ​ធៀប​ទៅ​នឹង​កម្រិត​ខ្ពស់​បំផុត​កាលពី​ថ្ងៃទី ៨ ខែ​មករា​ខណៈ​ពួកគេ​បាន​​ប្រកាសថា កងទ័ព​កំពុង​ត្រូវបាន​ដាក់​ពង្រាយ​ដើម្បី​គាំទ្រ​យុទ្ធនាការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ជាតិ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular