​មន្ត្រី​ព័ត៌មាន​របស់​គណបក្ស​សម្ពន្ធជាតិ​ដើម្បី​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​របស់​លោកស្រី បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ថា លោកស្រី​អ៊ុង សាន ស៊ូ​ជី​របស់​មី​យ៉ាន់​ម៉ា កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​បង្ខាំង​ខ្លួន​នៅក្នុង​ផ្ទះ​តែ​មានសុខ​​ភាព​ល្អ​ទេ ក្រោយ​ពី​យោធា​ធ្វើ​រដ្ឋប្រហារ​បណ្តេញ​រដ្ឋាភិបាល​របស់​លោកស្រី​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​។​

​មន្ត្រី​ព័ត៌មាន​របស់​គណបក្ស​សម្ពន្ធជាតិ​ដើម្បី​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​របស់​លោកស្រី បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ថា លោកស្រី​អ៊ុង សាន ស៊ូ​ជី​របស់​មី​យ៉ាន់​ម៉ា កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​បង្ខាំង​ខ្លួន​នៅក្នុង​ផ្ទះ​តែ​មានសុខ​​ភាព​ល្អ​ទេ ក្រោយ​ពី​យោធា​ធ្វើ​រដ្ឋប្រហារ​បណ្តេញ​រដ្ឋាភិបាល​របស់​លោកស្រី​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular