រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អាម៉េរិក​ថ្មី​​លោក អ៊ែន​ថូ​នី ប្លិន​គិន កាលពីថ្ងៃ៥កុម្ភៈបាន​គាបសង្កត់​ចិន​រឿង​ជនជាតិ​ភាគតិច​អ៊ុយ​ហ្គួ​រ​នៅ​តំបន់​ស៊ីន​ជាំ​ង ជនជាតិ​ទីបេ​តិ៍​ បញ្ហា​ហុងកុង​ និងតៃវ៉ាន់ទោះ ទោះជាមុននេះពីរថ្ងៃមន្រ្តីការទូតចិនបានព្រមានរដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោនអោយឈប់​ជ្រៀតជ្រែក​ចូល​ក្នុង​បញ្ហា​ដែល​ចិន​គិតថា​ជា​កិច្ចការ​ផ្ទៃក្នុង​របស់​ខ្លួន​។

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អាម៉េរិក​ថ្មី​​លោក អ៊ែន​ថូ​នី ប្លិន​គិន កាលពីថ្ងៃ៥កុម្ភៈបាន​គាបសង្កត់​ចិន​រឿង​ជនជាតិ​ភាគតិច​អ៊ុយ​ហ្គួ​រ​នៅ​តំបន់​ស៊ីន​ជាំ​ង ជនជាតិ​ទីបេ​តិ៍​ បញ្ហា​ហុងកុង​ និងតៃវ៉ាន់ទោះ ទោះជាមុននេះពីរថ្ងៃមន្រ្តីការទូតចិនបានព្រមានរដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោនអោយឈប់​ជ្រៀតជ្រែក​ចូល​ក្នុង​បញ្ហា​ដែល​ចិន​គិតថា​ជា​កិច្ចការ​ផ្ទៃក្នុង​របស់​ខ្លួន​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular