​ចិន​សង្ឃឹម​ថា​អាម៉េរិក​នឹង​សម្លឹងមើល​ចិន​និង​ទំនាក់ទំនង​ចិន​-​អាម៉េរិក ក្នុង​ផ្លូវ​ផ្អែក​លើ​ការ​ពិត​និង​មាន​ហេតុផល អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​ចិន​បែប​ស្ថាបនា​និង​​វិជ្ជមាន សម្របសម្រួល​ជាមួយ​ចិន ផ្តោត​លើ​កិច្ច​សហការ​គ្នា និង​គ្រប់គ្រង​ការខ្វែងគំនិត​គ្នា​ដើម្បី​ជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍ​ទំនាក់ទំនង​ទ្វេភាគី​ប្រកបដោយ​សុខភាព​និង​ចីរភាព​,​នេះ​បើ​តាម​អ្វី​ដែល​អ្នកនាំពាក្យ​​ក្រសួង​ការបទេស​ចិន​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​។​

​ចិន​សង្ឃឹម​ថា​អាម៉េរិក​នឹង​សម្លឹងមើល​ចិន​និង​ទំនាក់ទំនង​ចិន​-​អាម៉េរិក ក្នុង​ផ្លូវ​ផ្អែក​លើ​ការ​ពិត​និង​មាន​ហេតុផល អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​ចិន​បែប​ស្ថាបនា​និង​​វិជ្ជមាន សម្របសម្រួល​ជាមួយ​ចិន ផ្តោត​លើ​កិច្ច​សហការ​គ្នា និង​គ្រប់គ្រង​ការខ្វែងគំនិត​គ្នា​ដើម្បី​ជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍ​ទំនាក់ទំនង​ទ្វេភាគី​ប្រកបដោយ​សុខភាព​និង​ចីរភាព​,​នេះ​បើ​តាម​អ្វី​ដែល​អ្នកនាំពាក្យ​​ក្រសួង​ការបទេស​ចិន​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​។​

 

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular