មនុស្សរាប់ពាន់នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានចេញមកតាមដងផ្លូវនៃក្រុងយ៉ាងហ្គោនដើម្បីថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារយោធា និងទាមទារអោយដោះលែងមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតអ៊ុង សាន ស៊ូជី ក្នុងបាតុកម្មធំលើកដំបូងចាប់តាំងពីពួកឧត្តមសេនីយ៍ដណ្តើមអំណាចកាលពីថ្ងៃចន្ទមក។

មនុស្សរាប់ពាន់នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានចេញមកតាមដងផ្លូវនៃក្រុងយ៉ាងហ្គោនដើម្បីថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារយោធា និងទាមទារអោយដោះលែងមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតអ៊ុង សាន ស៊ូជី ក្នុងបាតុកម្មធំលើកដំបូងចាប់តាំងពីពួកឧត្តមសេនីយ៍ដណ្តើមអំណាចកាលពីថ្ងៃចន្ទមក។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular