ធនាគារជាតិ​ថា អត្រា​លុយ​រៀល​ធៀប​នឹង​ដុល្លារ​នៅ​ឆ្នាំនេះ​អាច​ប្រែប្រួល​០,៨ ភាគរយ

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​អះអាងថា អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់រៀល​ធៀប នឹង​ដុល្លារ អាមេរិក​នៅ​ឆ្នាំនេះ​បន្ត​មាន​ស្ថិរភាព ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular