​អតិរេក​ជញ្ជីងទូទាត់​បន្ត​រួមចំណែក​បង្កើន​ទុនបម្រុង​អន្តរជាតិ

​ដោយៈ​ជា​សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ​របាយការណ៍​ថ្មី​មួយ​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ដែល​រស្មី​កម្ពុជា​បាន​ទទួលបាន​បង្ហាញថា​អតិរេក​ជញ្ជីងទូទាត់​បា​ន​បន្ត​រួមចំណែក​បង្កើន​ទុនបម្រុង​អន្តរជាតិ​ដល់​ប្រមាណ​ជា ២១,៣ ប៊ី​លាន​ដុល្លារ ។


​ប្រភព​ដដែល​បាន​បន្តថា​នោះ​គឺ​ស្មើនឹង​ជាង​១០​ខែ​នៃ​ការ​នាំចូល​ទំនិញ​និង​សេវាកម្ម​សម្រាប់​គ្រា​បន្ទាប់​ជាង​កម្រិត​ដែល​ប្រទេស​កំពុង​អភិ​វ​ឌ្ឈ​ន៍ គួរ​មាន​រយៈពេល ៣ ខែ ។
​ប្រភព​ដដែល​បាន​បន្តថា​កម្រិត​ខ្ពស់​នៃ​ទុនបម្រុង​អន្តរជាតិ​បានអនុញាត​ឲ្យ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​មានលទ្ធភាព​គ្រប់គ្រង​អត្រា​ប្តូរប្រាក់​រក្សា​ស្ថិត​ភាព​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ គរ​ពូន​ទ​ព្រ​ទ្យ​សម្បតិ​ត​ជាតិ និង បង្កើន​ជំនឿ​ទុកចិត្ត​មកលើ​ប្រទេស ៕​.mara

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular