​ការ​ចរាចរណ៍​ប្រាក់​ដុល្លារ​នៅ​កម្ពុជា​នៅតែ​ស្ថិតនៅក្នុង​កម្រិត​ខ្ពស់

​ដោយៈ​ជា​សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ​យោងទៅតាម​របាយ​ការ​អំពី​ស្ថានភាព​រូបិយវត្ថុ​មួយ​ដែល​បានប្រកាស​ដោយ​ធនាគារ​ចា​តិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​អះអាងថា កម្រិត​នៃ​ដុល្លារ​នីយកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​គឺ​នៅក្នុង​កម្រិត ខ្ពស់ ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular