នៅថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ សប្តាហ៍ក្រោយ វេលាម៉ោង៩:៣០ព្រឹក អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាពមូលដ្ឋានឃុំ សង្កាត់ និងទិសដៅការងារបន្តរបស់ខេត្តព្រៃវែង»៕

នៅថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ សប្តាហ៍ក្រោយ វេលាម៉ោង៩:៣០ព្រឹក អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាពមូលដ្ឋានឃុំ សង្កាត់ និងទិសដៅការងារបន្តរបស់ខេត្តព្រៃវែង»៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular