កសិករ​ឥណ្ឌា​រាប់​ម៉ឺន​នាក់ បាន​បិទផ្លូវ​ហាយវ៉េ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​ក្នុងការ​ផ្ចាញ់ផ្ចាល់​នឹង​ការបិទ​អ៊ីនធឺណិត​និង​ទូរស័ព្ទ​ពី​សំណាក់​រដ្ឋាភិបាល។​ពួក​គេ​បាននិងកំពុងទាមទារ​អោយ​លុបចោល​ច្បាប់​កសិកម្ម​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​របស់​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ណា​រេ​នដ្រា ម៉ូ​ឌី ជំរុញ​អោយ​សភា​អនុម័ត​កាលពី​ឆ្នាំទៅ ដោយសារ​ពួកគេ​អះអាងថា វា​គាំទ្រ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ធំៗ​អោយ​​អោយ​មានប្រៀប​លើ​ម្ចាស់​ដី​តូចៗ​។ តែរដ្ឋាភិបាល​បាន​ការពារ​ច្បាប់​នេះ ដោយ​និយាយថា​វា​នឹង​លុបបំបាត់​សហ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តាច់មុខ​ដែល​កេងចំណេញ​ពី​កសិករ ហើយ​នៅ​ទីបំផុត​ជួយ​បង្កើន​ចំណូល​ដោយសារ​តែ​វា​ធ្វើ​​អោយ​វិស័យ​កសិកម្ម​កាន់តែ​មាន​កា​រ​ប្រកួតប្រជែង​ឡើង​។

កសិករ​ឥណ្ឌា​រាប់​ម៉ឺន​នាក់ បាន​បិទផ្លូវ​ហាយវ៉េ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​ក្នុងការ​ផ្ចាញ់ផ្ចាល់​នឹង​ការបិទ​អ៊ីនធឺណិត​និង​ទូរស័ព្ទ​ពី​សំណាក់​រដ្ឋាភិបាល។​ពួក​គេ​បាននិងកំពុងទាមទារ​អោយ​លុបចោល​ច្បាប់​កសិកម្ម​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​របស់​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ណា​រេ​នដ្រា ម៉ូ​ឌី ជំរុញ​អោយ​សភា​អនុម័ត​កាលពី​ឆ្នាំទៅ ដោយសារ​ពួកគេ​អះអាងថា វា​គាំទ្រ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ធំៗ​អោយ​​អោយ​មានប្រៀប​លើ​ម្ចាស់​ដី​តូចៗ​។ តែរដ្ឋាភិបាល​បាន​ការពារ​ច្បាប់​នេះ ដោយ​និយាយថា​វា​នឹង​លុបបំបាត់​សហ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តាច់មុខ​ដែល​កេងចំណេញ​ពី​កសិករ ហើយ​នៅ​ទីបំផុត​ជួយ​បង្កើន​ចំណូល​ដោយសារ​តែ​វា​ធ្វើ​​អោយ​វិស័យ​កសិកម្ម​កាន់តែ​មាន​កា​រ​ប្រកួតប្រជែង​ឡើង​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular