សុខភាព​សត្វ​ត្រយង​យ​ក្យ​មួយ​ក្បាល​ដែល​ជាប់អន្ទាក់ ហើយ​ត្រូវបាន​ជួយសង្គ្រោះ​ដោយ​អង្គការ​BirdLife​ប្រចាំ​ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​លំផាត់​រួមជាមួយ​ឧ​ទ្យា​នុ​រក្ស​ប្រចាំការ​នៅ​ស្នាក់ការ​អូរ​ហា​នៃ​ក្រសួងបរិស្ថាន គឺ​កំពុង​តែមាន​សុខភាព ល្អប្រសើរ​ឡើង ។