ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៩ ខែ​កុ​ម្ភះ ឆ្នាំ​២០២១​នេះ បានប្រកាស​បើក​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​សញ្ញា​ប​ត្រ​បច្ចេកទេស និង​វិជ្ជាជីវៈ​១ (C1) វគ្គ​ពិសេស​សម្រាប់​កម្មករនិយោជិត ដែល​រង​ផលប៉ះពាល់​ពី​ការបិទ ឬ​ព្យួរ​រោងចក្រ សហគ្រាស ដោយសារ​ការ​រាតត្បាត​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​។