កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី៩ខែកុម្ភៈលោកជា ចាន់តូ ​ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជាបាន​ជួប​ជាមួយ​សិក្ខាកាម​នៃកម្មវិធី​បណ្តុះបណ្តាល NBC-FSI Connect៕