ដោយ​: ទេ​ពក​ង្រី / ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​: បន្លែ​ចំនួន​២​មុខ ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច​ជំនាញ មន្ត្រី​កិច្ចការពារ​អ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការ​ប្រកួតប្រជែង និង​បង្ក្រាប​ការ​កែ្ល​ង​បន្លំ ប្រមូល​យកទៅ​កំទេចចោល បន្ទាប់ពី​ត្រូវបាន​រកឃើញថា បន្លែ​ទាំងអស់នោះ មាន​ផ្ទុក​សំណល់​គីមីកសិកម្ម ដែល​មិនអាច​អនុញ្ញាតិ​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​បាន​។​