ពិធី​ប្រកាស​តែងតាំង និង​ចូលកាន់​មុខតំណែង​ប្រធាន​រតនាគារ​ខេត្ត​ប៉ៃលិន​ថ្មី បានធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី​៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២១ ដោយ​លោក ហៀ​ង សុង​ហួត ដល់​អាយុ​ត្រូវបាន​ចូលនិវត្តន៍ និង​តែងតាំង លោក ណេង ករុណា អនុប្រធាន​រតនាគារ ទៅជា​ប្រធាន​រតនាគារ​ខេត្ត​ប៉ៃលិន​បន្តការងារ​ជំនួស​វិញ​។​