ខ្យល់​កន្ត្រាក់​នៅ​ស្រុក​រុក្ខ​គី​រី​បណ្តាល​ឲ្យ​ខូចខាត​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​២០​ខ្នង​និង​របួសស្រាល​ចំនួន​០៣​នាក់