ក្រុម​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​អន្តរជាតិ​និង​ចិន​ដែល​កំពុង​ស្វែងរក​ប្រភពដើម​នៃ​កូវី​ដ​១៩ បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​៩​កុម្ភៈ​ថា​វីរុស​កូរ៉ូណា​ទំនងជា​ត្រូវ​បាន​លេច​ឡើង​ជា​លើក​​ដំបូង​នៅ​ក្នុង​ខ្លួន​មនុស្ស​បន្ទាប់ពី​លោត​ពី​សត្វ​មួយ តែ​ថា​ទ្រឹស្តី​ដែល​ថា​វីរុស​នេះ​ធ្លាយ​ពី​មន្ទីរពិសោធន៍​ចិន​គឺ​មិន​ទំនង​នោះ​ទេ​។​