ក្រសួង រ៉ែនិងថាមពល សហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម នឹងរៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាម លើកទី៧ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈខាងមុខនៅទីស្តីការក្រសួង រ៉ែនិងថាមពល ដើម្បីអបអរសាទរ ទិវានៃក្តីស្រលាញ់ និងទិវាសុខភាព មាតា និងទារក ៕