ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​អគ្គិ​

(​អ័ក​-​គិ​)

នាមសព្ទ​

( បា​.; សំ​. អគ្និ ) ភ្លើង ( ខ្មែរ​ប្រើ​ក្លាយជា អគ្គី ) ។ អគ្គិកីឡា ឬ អគ្គី​ក្កីឡា​, អគ្និក្រីឌា ល្បែង​ភ្លើង​, ល្បែង​ភ្ញីភ្លើង ( មាន​កាំជ្រួច​, កាំជ្រួច​រន្ទា​, ភ្ញីទៀន​ជាដើម ) ។ អគ្គិជ្ជាលា ឬ អគ្និជ្វាលា ពន្លឺភ្លើង​, អណ្ដាតភ្លើង ។ អគ្គិភ័យ ភ័យ​អំពី​ភ្លើង​ដែល​ឆេះ​ផ្ទះ​ជាដើម ។ អគ្គិសនី ( —​សៈ​នី ) ឬ អគ្យសនី ( អ័ក​-​គ្យៈ​សៈ​នី​; បា​. ស​., បា​. អគ្គិ “​ភ្លើង​” + អស​និ “​រន្ទះ​” > អ​គ្យ​ស​និ ឬ អគ្គិសនី “​ភ្លើង​រន្ទះ​; ភ្លើង​មេឃ​” ) ភ្លើង​អេ​ឡិ​ក​ទ្រិ​គ ( ពាក្យសន្មត​ប្រើ​តាម​សម័យនិយម ) ។ អគ្គិសន្ដាប កម្ដៅភ្លើង​, កម្សួល​ភ្លើង ។ អគ្គិសិខា អណ្ដាតភ្លើង​; គោម​, ចង្កៀង ។ ល ។ ( មើល​ក្នុង​ពាក្យ អគ្និ ផង ) ។​

​ចរន្ត​

(​ចៈ​-​រ៉​ន់​)

នាមសព្ទ​

(​បា​. ចរ + អន្ត > ចរន្ត​) ចលនា ឬ ដំណើរ​ដែល​ប្រព្រឹត្តទៅ ដោយ​កម្លាំង​នៃ​ធាតុទឹក​និង​ធាតុភ្លើង​ជាដើម​
​ចរន្តអគ្គិសនី ។​

​ថាមមាត្រ​

(​ថា​ម៉ៈ​មាត​)

នាមសព្ទ​

(​បា​. សំ​.; បា​. ថា​ម​+​ម​ត្ត​; សំ​. ​ស្ថា​ម​+​មាឌ ឬ មាត្រ​) ប្រដាប់​សម្រាប់​វាស់​ស្ទង់​សន្ទុះ​កម្លាំង​នៃ​គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន​និង​អគ្គិសនី ។​

គីឡូវ៉ាត់​

​នាមសព្ទ​

( បារ​. Kilowatt ) ខ្នាត​ប្រធាន​នៃ​កម្លាំង​ចរន្តអគ្គិសនី ស្មើនឹង​មួយ​ពាន់​វ៉ា​ត់ ។​

គីឡូវ៉ុល​

​នាមសព្ទ​

(​បារ​. Kilovolt ) ខ្នាត​នៃ​កម្លាំង​ធាតុ​ក្នុង​អគ្គិសនី ស្មើនឹង​មួយ​ពាន់​វ៉ុ់ល ។​