ក្រុម​អ្នកជំនាញ​មួយក្រុម​នៃ​សកម្មជន​ការពារ​បរិស្ថាន Wonders of the Mekong បានបង្ហាញ​នូវ​ភស្តុតាង​បន្ថែមទៀត​អំពី​ផល​ប៉​ពាល់​នៃ​សំណល់​ប្លា​ស្ទិ​ក នៅក្នុង​ទន្លេ ។​