ក្រុមមន្ត្រី​អ​.​ស​.​ប​បាន​និយាយថា​ក្រុម​អ្នក​វាយប្រហារ​បាន​បើក​ការបាញ់ប្រហារ​ទៅ​លើ​មូលដ្ឋាន​បណ្តោះអាសន្ន​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​នៅ​កណ្តាល​ប្រទេស​ម៉ាលី​កាលពី​​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​១០​កុម្ភៈ​នៅក្នុង​ការវាយប្រហារ​ដែលបា​ន​គ្រោងទុក​យ៉ាង​ល្អ បណ្តាល​ឱ្យ​កង​រក្សាសន្តិភាព ២៨ នាក់​មកពី​ប្រទេស​តូ​ហ្គោរ​ង​របួស​។​