ដុត​ទៀនធូប សែន​ចូលឆ្នាំ​ចិន​នៅលើ​កុងម៉ា ឆេះ​ផ្ទះមួយ​ល្វែង​នៅ​សង្កាត់​អូរ​បែកក្អម​