ដោយ​: រ៉ា​ម៉ន / ភ្នំពេញ​: ពីមួយ​ឆ្នាំទៅ​មួយឆ្នាំ​អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្រោម​ការដឹកនាំ​របស់​លោក​ឃួ​ង ស្រេង ជា​អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ខិតខំ​បំពេញ និង​ដោះស្រាយ​ការងារ​បាន​យ៉ាងច្រើន​សន្ធឹកសន្ធាប់ ធ្វើឱ្យ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដែលជា​បេះដូង​នៃ​ប្រទេសជាតិ​កាន់តែ​មាន​ភាព​រីកចំរើន​ជា​បន្តបន្ទាប់ ។ ប៉ុន្តែ​ទន្ទឹមនឹង​លទ្ធផល​ទាំងនេះ​ក៏​នៅមាន​ចំណុច​អវិជ្ជមាន និង​បញ្ហា​ប្រឈម​មួយចំនួន ដែល​ត្រូវ​ប្រមូលផ្តុំ​ដោះស្រាយ​ផងដែរ​។​