គ្រាប់បែក​ទម្លាក់​ពីលើ​យន្តហោះ​ពីរ​គ្រាប់​ត្រូវបាន​បោសសម្អាត​