ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នឹងរៀបចំការប្រកួតបាត់ទាត់ពានរង្វាន់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លើកទី៣ ឆ្នាំ២០២១ ដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ  តទៅ ក្នុងគោលបំណងលើកម្ពស់សុខមាលភាព មិត្តភាព និងសាមគ្គីភាព និងដើម្បីជ្រើសរើសកីឡាករឆ្នើមចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់អន្តរក្រសួង ស្ថាប័ន៕