ឃាត់​មនុស្ស​៧​នាក់ និង​តៃកុង​ឡាន​ម្នាក់​ដែល​គេច​មិន​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡឺ​ស័ក​មក​ព្រមាន​