ដោយ​: ពៅ​និមល / ភ្នំពេញ​: ដើម្បី​ជំរុញ​កំណើន​ផលិតកម្ម​កសិកម្ម​ឲ្យ​រីកចម្រើន និង​ឆ្លើយតប​តម្រូវការ​ទីផ្សារ តំណាង​ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​១០ និង​សហគមន៍​កសិកម្ម​ចំនួន​២ នឹង​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ​កសិករ តំណាង​បណ្តុំ​អាជីវកម្ម​ចំនួន​១៦ និង​ចុះ MoU ចំនួន​២ សម្រាប់​ការទិញ លក់​កសិផល​សរុប​ជិត​៣ ៤០០​តោន ដែលមាន​តម្លៃ​សរុប​ប្រមាណ​១,៤ លាន​ដុល្លារ​។​