​វិថី​៣០​ម៉ែត្រ ប្រវែង​ជិត ៦​គីឡូម៉ែត្រ ពី​ផ្លូវ​១០០៣ ដល់​មហាវិថី ឈ្នះ ឈ្នះ ស្ថាបនា​សម្រេចបាន​ប្រមាណ​ជិត ៨០ ភាគរយ​ហើយ​

​វិថី​៣០​ម៉ែត្រ ប្រវែង​ជិត ៦​គីឡូម៉ែត្រ ពី​ផ្លូវ​១០០៣ ដល់​មហាវិថី ឈ្នះ ឈ្នះ ស្ថាបនា​សម្រេចបាន​ប្រមាណ​ជិត ៨០ ភាគរយ​ហើយ​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular