តុលាការ​ព្រហ្មទណ្ឌ​ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​បានអនុញ្ញាត​អោយ​សកម្មជន​គាំទ្រ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ក្នុង​«​ចលនា​ប្រជាជន​»​បង់ប្រាក់​ធានា​ខ្លួន​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ ក្រោយពី​ត្រូវ​ប៉ូលិស​ចាប់​​ខ្លួន ដោយសារ​ការចូលរួម​ក្នុង​បាតុកម្ម​មួយ​។​តែ​មុន​នេះ​មួយ​ថ្ងៃ កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​តុលាការ​ឧទ្ធរណ៍​ថៃ​បាន​ច្រាន​ចោល​សំណើ​មួយ​ដើម្បី​ដោះលែង​មេដឹកនាំ​៤​នាក់​នៃ​ក្រុម​Ratsadon Group ដោយ​សំអាង​ថា​ពួកគេ​មិន​គោរព​របប​រាជានិយម​និង​ថា​ពួកគេ​​មាន​ហានិភ័យ​ខាង​រត់គេចខ្លួន​។​

តុលាការ​ព្រហ្មទណ្ឌ​ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​បានអនុញ្ញាត​អោយ​សកម្មជន​គាំទ្រ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ក្នុង​«​ចលនា​ប្រជាជន​»​បង់ប្រាក់​ធានា​ខ្លួន​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ ក្រោយពី​ត្រូវ​ប៉ូលិស​ចាប់​​ខ្លួន ដោយសារ​ការចូលរួម​ក្នុង​បាតុកម្ម​មួយ​។​តែ​មុន​នេះ​មួយ​ថ្ងៃ កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​តុលាការ​ឧទ្ធរណ៍​ថៃ​បាន​ច្រាន​ចោល​សំណើ​មួយ​ដើម្បី​ដោះលែង​មេដឹកនាំ​៤​នាក់​នៃ​ក្រុម​Ratsadon Group ដោយ​សំអាង​ថា​ពួកគេ​មិន​គោរព​របប​រាជានិយម​និង​ថា​ពួកគេ​​មាន​ហានិភ័យ​ខាង​រត់គេចខ្លួន​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular