តារា​កីឡាកាស​ប្រែក្លាយ​ជា​តារា​សម្តែងដ្វេ​ន ច​ន​សុន រហស្សនាម “​ដឺ​រ៉ុក​”បាន​និយាយថា​គាត់​មិនបាន​ច្រានចោល​នូវ​លទ្ធភាព​នៃ​ការ​ឈរឈ្មោះ​សម្រាប់​តំណែង​ប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក​ទេ​ប្រសិនបើ​នោះ​ជា​អ្វី​ដែល​ប្រជាជន​​ចង់បាន​។​

តារា​កីឡាកាស​ប្រែក្លាយ​ជា​តារា​សម្តែងដ្វេ​ន ច​ន​សុន រហស្សនាម “​ដឺ​រ៉ុក​”បាន​និយាយថា​គាត់​មិនបាន​ច្រានចោល​នូវ​លទ្ធភាព​នៃ​ការ​ឈរឈ្មោះ​សម្រាប់​តំណែង​ប្រធានាធិបតី​ទេ​ប្រសិនបើ​នោះ​ជា​អ្វី​ដែល​ប្រជាជន​​ចង់បាន​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular