យោធា​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​១៦​កុម្ភៈ​បាន​និយាយថា​ខ្លួន​គ្មាន​ជំរើស​ណា​ក្រៅពី​ដណ្តើម​អំណាច​ដោយសារតែ​ពួក​មេដឹកនាំ​ស៊ីវិល​មិន​បាន​ដោះស្រាយ​ការចោទប្រកាន់​​ស្តី​ពី​ការលួចបន្លំ​សន្លឹកឆ្នោត ដូច្នេះ​វា​«​មិនមែន​ជា​រដ្ឋប្រហារ​»​ទេ និង​បាន​ធានាថា យោធា​នឹង​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​មួយ​ហើយ​នឹង​ប្រគល់​អំណាច​ទៅអោយ​អ្នកឈ្នះ​។​

យោធា​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​១៦​កុម្ភៈ​បាន​និយាយថា​ខ្លួន​គ្មាន​ជំរើស​ណា​ក្រៅពី​ដណ្តើម​អំណាច​ដោយសារតែ​ពួក​មេដឹកនាំ​ស៊ីវិល​មិន​បាន​ដោះស្រាយ​ការចោទប្រកាន់​​ស្តី​ពី​ការលួចបន្លំ​សន្លឹកឆ្នោត ដូច្នេះ​វា​«​មិនមែន​ជា​រដ្ឋប្រហារ​»​ទេ និង​បាន​ធានាថា យោធា​នឹង​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​មួយ​ហើយ​នឹង​ប្រគល់​អំណាច​ទៅអោយ​អ្នកឈ្នះ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular