សមត្ថកិច្ច ច្រកទ្វារព្រំដែន​ព្រែក​ចាក បង្កើន​ការ​រឹតបន្តឹង​ត្រួតពិនិត្យ លើ​ការដោះដូរ​ទំនិញ និង​ដំណើរ​ឆ្លងកាត់​

សមត្ថកិច្ច ច្រកទ្វារព្រំដែន​ព្រែក​ចាក បង្កើន​ការ​រឹតបន្តឹង​ត្រួតពិនិត្យ លើ​ការដោះដូរ​ទំនិញ និង​ដំណើរ​ឆ្លងកាត់​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular