យ៉ាងហោច​ណាស់​អ្នកដំណើរ​៣៧​នាក់​បាន​ស្លាប់ នៅ​ពេល​រថយន្ត​ក្រុង​មួយ​ធ្លាក់​ចូលក្នុង​ប្រឡាយ​ទឹក​មួយ​នៅ​រដ្ឋ​ម៉ា​តយ៉ា ប្រា​ដេស ​។​​គ្រោះថ្នាក់​នេះ​បាន​កើតឡើង​នៅពេល​រថយន្តក្រុង ដែល​ដឹក​អ្នកដំណើរ​ជាង​៥០​នាក់ បើ​កវេ​ចេញពី​ផ្លូវ​និង​ធ្លាក់​ចូល​ប្រឡាយ​ទឹក​នៅ​ក្បែរ​ភូមិ សាត​ណា កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​។​មនុស្ស​៧​នាក់​រួម​មាន​អ្នក​បើក​​រថយន្ត​បាន​ហែល​ទឹក​មក​កាន់​មាត់​ប្រឡាយ​និង​នៅ​មាន​ជីវិត​។​

យ៉ាងហោច​ណាស់​អ្នកដំណើរ​៣៧​នាក់​បាន​ស្លាប់ នៅ​ពេល​រថយន្ត​ក្រុង​មួយ​ធ្លាក់​ចូលក្នុង​ប្រឡាយ​ទឹក​មួយ​នៅ​រដ្ឋ​ម៉ា​តយ៉ា ប្រា​ដេស ​។​​គ្រោះថ្នាក់​នេះ​បាន​កើតឡើង​នៅពេល​រថយន្តក្រុង ដែល​ដឹក​អ្នកដំណើរ​ជាង​៥០​នាក់ បើ​កវេ​ចេញពី​ផ្លូវ​និង​ធ្លាក់​ចូល​ប្រឡាយ​ទឹក​នៅ​ក្បែរ​ភូមិ សាត​ណា កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​។​មនុស្ស​៧​នាក់​រួម​មាន​អ្នក​បើក​​រថយន្ត​បាន​ហែល​ទឹក​មក​កាន់​មាត់​ប្រឡាយ​និង​នៅ​មាន​ជីវិត​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular