រាជរដ្ឋាភិបាល​បានចេញ​អនុក្រឹត្យ​សម្រេច​កែសម្រួល​អត្រា​អាករ​ពិសេស​លើ​មុខទំនិញ​រថយន្ត​មួយ ចំនួន​។​នេះ​បើ​យោងតាម​អនុក្រឹត្យ​ថ្ងៃទី​៩​ខែកុម្ភៈ​ឆ្នាំ​២០២១​ដែល​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា៕

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានចេញ​អនុក្រឹត្យ​សម្រេច​កែសម្រួល​អត្រា​អាករ​ពិសេស​លើ​មុខទំនិញ​រថយន្ត​មួយ ចំនួន​។​នេះ​បើ​យោងតាម​អនុក្រឹត្យ​ថ្ងៃទី​៩​ខែកុម្ភៈ​ឆ្នាំ​២០២១​ដែល​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular