យោធា​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ បាន​បង្ក​ការរិះគន់​ពី​អន្តរជាតិ​ជាថ្មី ដោយសារតែ​បាន​ធ្វើ​ការចោទប្រកាន់​ថ្មី​បន្ថែម​លើ​មេដឹកនាំ​ស៊ីវិល អ៊ុង​សាន ស៊ូ​ជី នៅ​ពេល​ពួក​ឧត្តមសេនីយ៍កាត់​​ផ្តាច់​អ៊ីនធឺណិត​ដល់​យប់​ទី​៣​ជាប់​គ្នា ក្នុង​បំណង​ទប់​កំណើន​នៃ​ការតវ៉ា​ប្រឆាំង​ខ្លួន​។​ លោកស្រី​រង​ការចោទប្រកាន់​ទី​២ គឺ​រំលោភច្បាប់​គ្រប់គ្រង​គ្រោះមហន្តរាយ​របស់​ប្រទេស​ ដោយទំនងជាពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការជួបជុំ​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​បោះ​ឆ្នោត​មួយ​ដែល​របប​យោធា​ចោទថា បាន​រំលោភ​វិធានការ​រឹតត្បិត​ដើម្បី​​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩​។​

យោធា​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ បាន​បង្ក​ការរិះគន់​ពី​អន្តរជាតិ​ជាថ្មី ដោយសារតែ​បាន​ធ្វើ​ការចោទប្រកាន់​ថ្មី​បន្ថែម​លើ​មេដឹកនាំ​ស៊ីវិល អ៊ុង​សាន ស៊ូ​ជី នៅ​ពេល​ពួក​ឧត្តមសេនីយ៍កាត់​​ផ្តាច់​អ៊ីនធឺណិត​ដល់​យប់​ទី​៣​ជាប់​គ្នា ក្នុង​បំណង​ទប់​កំណើន​នៃ​ការតវ៉ា​ប្រឆាំង​ខ្លួន​។​ លោកស្រី​រង​ការចោទប្រកាន់​ទី​២ គឺ​រំលោភច្បាប់​គ្រប់គ្រង​គ្រោះមហន្តរាយ​របស់​ប្រទេស​ ដោយទំនងជាពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការជួបជុំ​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​បោះ​ឆ្នោត​មួយ​ដែល​របប​យោធា​ចោទថា បាន​រំលោភ​វិធានការ​រឹតត្បិត​ដើម្បី​​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular