ក្រសួង​សុខាភិបាល​វៀត​ណា​ម​កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​អង្គារ​បាន​រាយការណ៍​អំពី​ការរកឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ក្នុង​សហគមន៍​ចំនួន​៤០​ករណី​បន្ថែម​នៅ​ទីតាំង​ចំនួន​៣​ដោយ​ខេត្ត​​ហាយ​ហ្វឿង​មាន​អ្នកឆ្លង​ច្រើនជាងគេ​។​ខេត្ត​ភាគ​ខាងជើង​នេះ មាន​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​ចំនួន​៣៨​នាក់ ហើយ​ខេត្ត​ក្វាង​និ​ញ​ក្បែរ​នេះ​មាន​មួយ​ករណី និង​ក្រុង​ហាណូយ​មាន​មួយ​ករណី​ផងដែរ​។​

ក្រសួង​សុខាភិបាល​វៀត​ណា​ម​កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​អង្គារ​បាន​រាយការណ៍​អំពី​ការរកឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ក្នុង​សហគមន៍​ចំនួន​៤០​ករណី​បន្ថែម​នៅ​ទីតាំង​ចំនួន​៣​ដោយ​ខេត្ត​​ហាយ​ហ្វឿង​មាន​អ្នកឆ្លង​ច្រើនជាងគេ​។​ខេត្ត​ភាគ​ខាងជើង​នេះ មាន​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​ចំនួន​៣៨​នាក់ ហើយ​ខេត្ត​ក្វាង​និ​ញ​ក្បែរ​នេះ​មាន​មួយ​ករណី និង​ក្រុង​ហាណូយ​មាន​មួយ​ករណី​ផងដែរ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular