ព្យុះ​រដូវរងា​មួយ​នៅអាម៉េរិកបណ្តាល​ឱ្យ​មនុស្ស​រាប់លាន​នាក់​គ្មាន​ថាមពល​នៅក្នុង​អាកាសធាតុ​ត្រជាក់​ខ្លាំង​មិន​ធ្លាប់​មាន​ពីមុន​មក​និងបាន​ឆក់យក​ជីវិ​មនុស្សយ៉ាងតិច១៦នាក់ក្នុងឧបទ្ទវហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់នេះ។

ព្យុះ​រដូវរងា​មួយ​នៅអាម៉េរិកបណ្តាល​ឱ្យ​មនុស្ស​រាប់លាន​នាក់​គ្មាន​ថាមពល​នៅក្នុង​អាកាសធាតុ​ត្រជាក់​ខ្លាំង​មិន​ធ្លាប់​មាន​ពីមុន​មក​និងបាន​ឆក់យក​ជីវិ​មនុស្សយ៉ាងតិច១៦នាក់ក្នុងឧបទ្ទវហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់នេះ។

 

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular