យោធា​អ៊ីរ៉ង់​និង​រុស្ស៊ី​បាន​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​កងទ័ពជើងទឹក​រួមគ្នា​នៅក្នុង​មហាសមុទ្រ​ឥណ្ឌា​ក្នុង​គោលបំណង​បង្កើន​​សន្តិសុខ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​សមុទ្រ​នៅក្នុង​តំបន់​។​

យោធា​អ៊ីរ៉ង់​និង​រុស្ស៊ី​បាន​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​កងទ័ពជើងទឹក​រួមគ្នា​នៅក្នុង​មហាសមុទ្រ​ឥណ្ឌា​ក្នុង​គោលបំណង​បង្កើន​​សន្តិសុខ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​សមុទ្រ​នៅក្នុង​តំបន់​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular