ខឹង​ស្រី​មិន​ទៅ​ដេក​ជាមួយ នាយករង​ការិយាល័យ​ប្រឆាំង​ការជួញដូរ​មនុស្ស​ក្រុងភ្នំពេញ​ប្រើ​ហិង្សា និង​គំរាម​បាញ់សម្លាប់​ស្ត្រី​ម្នាក់​

ខឹង​ស្រី​មិន​ទៅ​ដេក​ជាមួយ នាយករង​ការិយាល័យ​ប្រឆាំង​ការជួញដូរ​មនុស្ស​ក្រុងភ្នំពេញ​ប្រើ​ហិង្សា និង​គំរាម​បាញ់សម្លាប់​ស្ត្រី​ម្នាក់​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular