លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី លី ធុជ អនុប្រធាន​ទី​១ អាជ្ញាធរ​មីន បានអនុញ្ញាត​ឱ្យ​ឯកឧត្តម ផេ​ន​ជី​រ៉ា​ន កា​ស្មៀ​ហាន ផេ​ជី​រ៉ា​ន តា​ហៀរ (Pengiran Kasmirhan Pengiran Tahir) ឯកអគ្គរាជទូត​ប្រ៊ុយណេ​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា

លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី លី ធុជ អនុប្រធាន​ទី​១ អាជ្ញាធរ​មីន បានអនុញ្ញាត​ឱ្យ​ឯកឧត្តម ផេ​ន​ជី​រ៉ា​ន កា​ស្មៀ​ហាន ផេ​ជី​រ៉ា​ន តា​ហៀរ (Pengiran Kasmirhan Pengiran Tahir) ឯកអគ្គរាជទូត​ប្រ៊ុយណេ​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular