អាជ្ញាធរ​រាជធានី​គ្រោង​ដាក់​សាឡាង​ឆ្លង​យានយន្ត​ចេញពី​កោះនរា​ទៅ​កោះ​ពេជ្រ​ដើម្បី​រំដោះ​ចរាចរណ៍​នៅលើ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​១

អាជ្ញាធរ​រាជធានី​គ្រោង​ដាក់​សាឡាង​ឆ្លង​យានយន្ត​ចេញពី​កោះនរា​ទៅ​កោះ​ពេជ្រ​ដើម្បី​រំដោះ​ចរាចរណ៍​នៅលើ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​១

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular