សន្និបាត កំណើត ដំបូង និង​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល របស់​ក្រុម​អ្នក​ផលិត​អំបុក​នៅ​ខេត្តកំពង់ធំ ត្រូវបាន​ធ្វើឡើង​នៅ​សាលាឃុំ​សាន​គរ ស្រុក​កំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ កាលពី​ថ្ងៃទី​១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២១​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular