​តារាវិទូ​ពីរ​នាក់​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ហា​វើដ​និយាយថាហុកសិប​ប្រាំមួយ​លាន​ឆ្នាំមុន វត្ថុ​អវកាស​ដ៏​ធំ​មួយ​បាន​វាយប្រហារ​នៅ​ឯនាយ​ឆ្នេរ​មួយ​ដែល​ឥឡូវ​ជា​ប្រទេស​ម៉ិក​ស៊ិក ដោយ​បង្ក​ជា “​រដូវរងា​ដ៏​មហន្តរាយ​”​ដែល​ទីបំផុត​បាន​​បំផ្លាញ​ជីវិត ៣ ភាគ ៤ នៅ​លើ​ផែនដី​រួម​ទាំង​ដាយ​ណូ​ស័រ​ផងដែរ​។​

​តារាវិទូ​ពីរ​នាក់​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ហា​វើដ​និយាយថាហុកសិប​ប្រាំមួយ​លាន​ឆ្នាំមុន វត្ថុ​អវកាស​ដ៏​ធំ​មួយ​បាន​វាយប្រហារ​នៅ​ឯនាយ​ឆ្នេរ​មួយ​ដែល​ឥឡូវ​ជា​ប្រទេស​ម៉ិក​ស៊ិក ដោយ​បង្ក​ជា “​រដូវរងា​ដ៏​មហន្តរាយ​”​ដែល​ទីបំផុត​បាន​​បំផ្លាញ​ជីវិត ៣ ភាគ ៤ នៅ​លើ​ផែនដី​រួម​ទាំង​ដាយ​ណូ​ស័រ​ផងដែរ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular